โรงเรียนธงธานี โรงเรียนดีประจำตำบล

นับเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่โรงเรียนธงธานีของเรา  ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต ๑ บางท่านอาจจะัยังไ่ม่เข้าใจว่า  โรงเรียนดีประจำตำบล คืออะไร   ก็ขอให้ติดตามอ่านต่อไปครับ

โรงเรียนดีประจำตำบล  เป็นนโยบายของท่าน รมต.ชิณวรณ์   บุญยเกียรติ  ซึ่งเป็นนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนในระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนที่ดีสำหรับบุตรหลาน  เพราะที่ผ่านมา มีโรงเรียนในฝัน ที่มีประจำทุกอำเภอ

วันที่  ๓ –  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา  ตัวแทนของ สพท.รอ. ๑  คือท่าน รองผู้อำนวยการเฉิดฉันท์  ลาดศิลา และตัวแทนโรงเรียนธงธานี ได้แ่ก่ ท่าน ผอ.เข็มชาติ  ครูประหยัด และครูทวีศักดิ์  ได้ไปจัดทำแผนงบประมาณ  ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์  กรุงเำทพมหานคร

โรงเรียนดีอะไรบ้าง    ในปีแรก คือปี  ๒๕๕๓  ท่านให้เงินมาพัฒนาด้านสิ้งแวดล้อม  ปรับปรุงอาคารสถานที่ประมาณ  ๒ ล้าน เจ็ดแสนบาท  ให้เงินมาซื้อครุภัณฑ์  ประมาณ ๒  ล้านหนึ่งแสนบาท และจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนประมาณ  หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท  รวม ๆ  แ้ล้วก็ประมาณ  ห้าล้านบาท  นับว่าเป็นเงินที่จำนวนมากทีเดียว

สำหรับโรงเรียนธงธานี ของเรา ก็จะมาปรับปรุงพื้นอาคาร  ๑  ที่ชำรุดมาก  เป็นพื้นปูกระเบื้อง  ทาสีอาคารเรียน หอประชุม  ปรับประตูหน้าต่างเป็นแบบกระจก  เพราะท่ี่เป็นอยู่มันซ่อมไม่ได้แล้ว  บ้านเราเรียกว่า ไม้มันหมดยาง  นอกจากนี้ก็จะพัฒนาด้านถนนคอนกรีตให้ครบ  และสร้งซุ้มประตูโรงเรียนทั้ง  ๒  ด้าน

ส่วนงบซื้อครุภัณฑ์  เราจะทำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  มีโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพทุกห้องเรียน  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับครูทุกคน  จะได้ใช้ในการเตรียมการสอนและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่  ที่เหลือบางส่วนก็ซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็น  ซึ่งอันที่จริงทางกลุ่มสาระต้องการครุภัณฑ์ต่าง   ๆ  มาก  แต่ติดขัดเรื่องระเบียบที่ยังไม่มีราคากลาง  ทำให้ไม่สามารถซื้อได้

ส่วนงบพิเศษ ที่นอกเหนือจากนี้  โรงเรียนของเรายังมีโอกาสได้ศูนย์กีฬา  และสระว่ายน้ำ  ขนาด  ๒๕  เมตร  ซึ่งทางกรมจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม  สำหรับศูนย์กีฬา เป็นอาคารหอประชุมแบบ  ๒๐๐/๒๗  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกรมให้ข้อมูลว่า โรงเรียนของเรามีโอกาสได้สูง

ส่วนเรื่องสระว่ายน้ำ  ยังไม่มีแบบรูปรายการที่ชัดเจน   โรงเรียนจึงยังไม่ได้ขอ  แต่อาจจะได้รับการจัดสรรโดยไม่ได้ขอก็ได้  ทั้งนี้ทางท่านนายกเทศมนตรี  ตำบลธงธานี  ท่านอภิชาติ  รักพงษ์  ก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยดูแลรักษาสระว่ายน้ำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และชุมชน

ก็หวังว่า  โรงเรียนธงธานีของเรา จะพัฒนาได้ตามนโยบายต่อไป

ดูภาพการไปประชุมทำแผนที่ได้ที่นี่

ชมไสลด์ นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบลได้ ที่นี้

Advertisements
%d bloggers like this: