พิธีเอา อัฐิ เข้าสู่ ธาตุ

ธาตุ

ตั้งแต่ผมเกิดมา  เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสทำพิธี เอาอัฐิ หรือกระดูกของญาติ เข้าสู่ที่ทางของท่าน ซึ่งทางภาคอีสาน เรียกว่า ธาตุเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญู อย่างแท้จริง  จึงอยากเล่าให้ท่าน  ๆ  ทั้งหลายได้รับฟัง  ตามนี้ครับ

ธาตุ  ในภาคอีสาน คือที่เก็บกระดูกของผู้เสียชีวิต  ซึ่งนิยมสร้างไว้ในวัด  ที่ว่านิยมคือส่วนใหญ่  บางคนอาจบอกลูกหลานไว้ว่า ให้ไปสร้างธาตุ ไว้ที่นา หรือที่ดินตนอง (แบบว่ารักนามาก)
หลังจากเก็บกระดูกแล้ว  ญาติจะนำกระดูกใส่โกศ และฝากไว้กับพระ  เมื่อครบ  ๑๐๐  วัน ก็จะทำบุญอุทิศไปให้ บ้านเราเรียกว่า ประเพณีทำบุญแจกข้าว โดยวันงาน จะเชิญญาติพี่น้อง มาร่วมห่อข้าวต้ม  กินข้าวปุ้น และทำอาหาร

ทุกคนหันหน้า เข้าสู่ธาตุ

เลี้ยงกันที่บ้าน ทั้งวัน  ญาติที่มาก็จะร่วมทำบุญโดยเอาเงินมาเสียบไว้ที่ต้นดอกเิงิน  ไม้ที่ใช้คีบเงินเสียบกับต้น เรียกว่าไม้สวรรค์  (ชื่อโก้จัง)  เงินนี้จะถวายเป็นเงินวัด (เรียกว่าเงินสงฆ์)  ซึ่งกรรมการวัดจะเอาไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่วัด  พระไม่เกี่ยว  ส่วนเงินที่ถวายพระใส่ซองขาว  จึงเป็นเงินพระ  ให้เข้าใจว่าเงินสงฆ์คือเงินวัด  ส่วนเงินพระก็คือเงินที่เราถวายให้พระ  (แต่บางวัดพระจัดการเองหมดทั้ง

โกศใส่กระดูก

เงินสงฆ์  เงินพระ  กรรมการไม่เกี่ยว)

ตอนเย็นจะมีพิธีเอาอัฐิเข้าธาตุ  โดยเริ่มจากลูกหลาน ญาติพี่น้อง มานั่งพร้อมหน้ากัน  นิมนต์พระสงฆ์มา ๔  รูป (แต่บางวัดมีเท่าไหร่มาหมด)  หันหน้าไปทางธาตุ  จากนั้นลูกหลานจะนำกระดูกมาสรงน้ำอบ น้ำหอม  โดยเทออกจากโกศใส่ผ้าขาว  โดยให้พระสรงก่อน  จากนั้นเอากระดูกใส่โกศ  ไปวางไว้ที่หน้าธาต  เปิดฝาโกศออก  เพื่อให้วิญญาณมารับส่วนบุญได้สะดวก   พร้อมจตุปัจจัย โยงด้ายสายสิญจน์จากโกศกระดูก  ไปที่จอมธาตุ  จานใส่ซองจตุปัจจัย  และมาโยงมาที่พระสงฆ์    เจ้าภาพจุดธูปเทียน  พระสงฆ์บังสุกุล (บ้านเราเรียกว่า ชักอนิจจา)

พระสงฆ์ บังสุกุล

โดยให้พระถือด้ายสาิยสิญจน์ทุกรูป  เมื่อบังสุกุลจบ  เก็บด้ายสายสิญจน์  ปิดฝาโกศ  เจ้าภาพถวายจตุปัจจัย  พระสงฆ์ให้พระ เจ้าภาพกรวดน้ำ

จากนั้นญาติทุกคนจุดธูปคนละดอก  แล้วนำไปคารวะต่อกระดูกของผู้เสียชีวิต  (มีคนพากล่าวด้วย  ทั้งภาษี และภาษาไทย)  เสร็จแล้วปักธูปที่กระถาง  และนำเอาโกศ เข้าธาตุ  เป็นอันเสร็จพิธี

ในช่วงสงกรานต์  ลูกหลานนิยมมาทำบุญบังสุกุลหาพ่อแม่ ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

นับเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ของบุตรหลานเป็นอย่างดี

Advertisements
%d bloggers like this: