สติ สัมปชัญญะ ธรรมที่มีอุปการะมาก

วันนี้  ได้เปิดโทรทัศน์ผ่านไปยัง ช่อง  ETV  ได้ฟ้งรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  ท่่านเทศนาสั้น ๆธรรมบทหนึ่่ง  จึงอยากจะมาเล่าต่อ คือ
เรื่อง สติ  สัมปชัญญะ…. เชิญอ่านต่อครับ

สติ   แปลว่า  ความระลึกได้  หมายถึง ระลึกว่าก่อนคิด  ก่อนพูด  ก่อนทำ  อะไรให้รู้ตัวเอง จะไ้ด้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี หรือทำให้ผิดพลาด
ท่านบอกว่า  ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราคิด เราพูด  เราทำอะไรที่ดีงามไปบ้างแล้ว  และจะคิด จะทำ จะพูดอะไร ในอนาคต

สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว  คือรู้ตัวเองว่าตอนนี้กำลังทำอะไร  กำลังอ่านหนังสือ  กำลังอ่านเรื่องที่ ครูประหยัด เขียน  เป็นต้น

ท่านบอกว่า  การที่คนเรามีสติ  สัมปชัญญะ  อยู่เสมอนี้ ก็จะไม่ทำความชั่ว หรือทำบาป

นอกจากนี้  ท่านยังบอกว่า  ธรรม  ๒  ข้อนี้  เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้เป็น  ธรรมที่่มีอุปการะมาก  คือเป็นธรรมที่จะช่วยในการอุปการะผู้ที่ปฏิบัติธรรม ข้อนี้ ให้มีแต่ความสุข  ความเจริญสิบไป

ฟังที่พระท่านเทศน์ ก็รู้สึกประทับใจมาก  จึงอยากฝากให้นักเรียนทุกคน ได้มีสติ  อยู่กับตัว และระลึกอยู่เสมอว่า ตอนนี้เราเป็นนักเรียน มีหน้าที่ในการเรียน  จะได้ไม่หลงทางไปในทางที่ผิด  ความสุข ความเจริญ ก็จะนำมาสู่ตนเอง  นั่นแล…

Advertisements
%d bloggers like this: