ขันธ์ 5

ขันธ์ 5  คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นมนุษย์  ชาวบ้านเราถ้าพูดถึง ขันธ์  5  หมายถึง  ขัน 5  จริง  ๆ  คือการเอาขัน  หรือ จาน มาใส่ดอกไม้  5  คู่  เทียน  5  คู่  และ  เงิน  5  บาท  เพื่อกระทำพิธีบางอย่าง  เช่น ขอขมา  ขอโทษ หรือพิธีทางศาสนา เป็นต้น  แต่ ขันธ์ 5  ในทางพระุพุทธศาสนา  ประกอบด้้วย (อ่านต่อ)

เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ 5
เบญจขันธ์ หมายถึง กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกันเข้าเป็นชีวิต
ขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
1. รูปขันธ์ กองรูป ส่วนที่เป็นรูป ร่างกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติต่าง ๆ ของส่วนที่เป็นร่างกาย ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด
2. เวทนาขันธ์ กองเวทนา ส่วนที่เป็นการเสวยรสอารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์ หรือเฉย ๆ
เมื่อรับรู้เกิดความพอใจ มนุษย์เรียกว่า สุข เมื่อรับรู้เกิดความไม่พอใจ มนุษย์เรียกว่า ทุกข์ เมื่อรับรู้แล้วไม่ทุกข์ไม่สุข เรียกว่า อุเบกขา
3. สัญญาขันธ์ กองสัญญา ส่วนที่เป็นความกำหนดหมายให้จำอารมณ์นั้น ๆได้ ความกำหนดได้หมายรู้ในอารมณ์ 6 เช่น เสียงดัง รูปสวย กลิ่นหอม รสหวาน ร้อน และดีใจ
4. สังขารขันธ์ กองสังขาร ส่วนที่เป็นความปรุงแต่ง สภาพที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลาง ๆ คุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต มีเจตนาเป็นตัวนำ ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิต ให้เป็นกุศล อกุศล อัพยากฤต
5. วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ส่วนที่เป็นความรู้แจ้งอารมณ์ ความรู้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6
อายตนะแปลว่า บ่อเกิดหรือสื่อสัมพันธ์ บ่อเกิดหรือสื่อสัมพันธ์ ของอายตนะทั้งสองแล้วเกิดอารมณ์ขึ้น อายตนะมีตาเป็นต้น เมื่อสัมผัสกับรูปแล้ว ก็ติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงประสาทเข้ามาหาใจ แล้วใจก็รับเอามาเป็นอารมณ์ ถ้าดีก็ชอบใจ สนุก เพลิดเพลิน ถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบใจ คับแค้นเป็นทุกข์โทมนัสต่อไป

ชมการอธิบาย  เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ

ตอนที่  ๑

ตอนที่  ๒

ตอนที่  ๓

Advertisements

27 Responses

 1. นายณัฐชัย กระอาจ
  อ่านแล้วครับ

 2. อ่านแล้วครับ

  ได้ความรู้เยอะเลยครับ

  ขอบคุณมากครับ

 3. นานฉลาด หนองขุนสาร ชั้น 6/2 เลขที่2
  อ่านแล้วสนุกมากครับ

 4. อ่านแล้ว

 5. นายอนันทวุธ สิงธวัช ชั้น 6/2 เลขที่14
  อ่านแล้วสนุกมากครับ

 6. อ่านแล้วค่ะ

 7. อยากให้อาจารย์เขียนขึ้นให้มากกว่าเดิม

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: