ปฏิจจสมุปบาท

ในช่วงนี้  นักเรียน ม. ๖  กำลังเรียนหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เรื่องหนึ่งคือ  (อ่านต่อครับ…)

ปฏิจจสมุปบาท  ให้ฟังพระธรรมเทศนา ตามลิงค์นี้ คงจะทำให้เ้ข้าใจง่ายขึ้น นะ

Advertisements

9 Responses

 1. ผมได้ความรู้มาก และเข้าใจ

 2. นาย บัณฑิต สวัสเอื้อ ม.6/2 เลขที่ 10
  อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

 3. ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น

 4. นาย บัณฑิต สวัสเอื้อ ม.6/2 เลขที่ 10
  อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

 5. ผม ได้ความรู้ มากขึ้นเลยครับ อยากให้ทำีอีกมาก ๆ

 6. ดี มาก คับ ทำ ให้ เข้า ใจ มาก ขึ้น

 7. ดีค่ะ ทำให้เข้าใจมากขึ้น

 8. ท่องแล้ว ฟังแล้ว อ่านแล้ว สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินชวิตประจำวันได้ สอนให้รู้จักระวัง ชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นนอน

 9. เรื่องเดียวกันกับที่ได้ท่องเลยครับ

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: