พนมรุ้ง ดินแดนที่อยากไปเยือน

วันที่  ๒๕  สิงหาคม ที่จะถึงนี้  โรงเรียนจะจัดทัศนศึกษา ปราสาทพนมรุ้ง เมืองต่ำ  จึงอยากให้ทุกคนรู้จักกับพนมรุ้งก่อน เพื่อเวลาไปเที่ยว จะไ้ด้มีความรู้  มีสาระคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปนะ

Advertisements
%d bloggers like this: