๑๐ ความทรงจำ สำหรับ “Master Teacher ร้อยอัมรินทร์”

อ.ลัดดา

ผมได้ีมีโอกาส เข้ารับการอบรมครูแกนนำ  (Master Teacher) วิชาเอกสังคมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม     ๒๕๕๓   ที่โรงแรมพิมานการ์เดน จ.ขอนแก่น  โดยมีครูสังคมศึกษา จาก ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมจำนวน  ๘๔   คน มีเรื่อง  ๑๐  เรื่องซึ่งมีความประทับใจ และความทรงจำ ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังครับ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

นโยบาย ของ รมว. ศธ. โรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่  ๓  พ.ค. ๕๓  ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้รับฟังนโยบายของท่าน รมว. ชิณวรณ์  บุญยเกียรติ ซึ่งท่านกรุณามาพบปะกับคณะผู้จัดทำแผน ฯ ในช่วงเย็นใช้เวลาชั่วโมงกว่า  ๆ  ซึ่งสาระสำคัญที่น่าสนใจ         อยากให้ทุกท่านติดตามอ่าน คริบ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนธงธานี โรงเรียนดีประจำตำบล

นับเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่โรงเรียนธงธานีของเรา  ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ของ สพท.ร้อยเอ็ด เขต ๑ บางท่านอาจจะัยังไ่ม่เข้าใจว่า  โรงเรียนดีประจำตำบล คืออะไร   ก็ขอให้ติดตามอ่านต่อไปครับ

อ่านเพิ่มเติม